Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Проекти

От създаването си до днес експертния екип на сдужение М.О.СТ. изпълни успешно множество проекти в различни области.

Обучения

През 2022 година сдружение М.О.С.Т проведе следните курсове за обучение на младежи и хора от уязвими социални групи.

Проекти

От създаването си до днес експертния екип на сдужение М.О.СТ. изпълни успешно множество проекти в различни области.

Обучения

През 2022 година сдружение М.О.С.Т проведе следните курсове за обучение на младежи и хора от уязвими социални групи.