СВЪРЗАНИ С УСПЕХАСНЦ М.О.С.Т.
РазвитиеВключванеПотенциалАнгажираност

Нашата цел

Основната цели на сдружение М.О.С.Т . е изграждане на устойчиво, социално ангажирано и устойчиво гражданско общество. Повече…

Какво постигнахме

Заедно изградихме ефективни и устойчиви решения, за да постигнем позитивни социални ефекти. Повече…

Предстоящо

Включи си в предстоящите дейности на сдружението. Бъди част от каузи и създай нови партньорства. Развивай се и промени бъдещето.

Включи се!

Стани част от различните инициативи, обучения и проекти на Сдружение М.О.С.Т.

Следи за всичко предстоящите дейности в секцията Новини.

Проекти

От създаването си до днес експертния екип на сдужение М.О.СТ. изпълни успешно множество проекти в различни области.

Обучения

През 2022 година сдружение М.О.С.Т проведе следните курсове за обучение на младежи и хора от уязвими социални групи.

Инициативи

Изпрати ни твоя идеята за общественозначима инициатива и ще я реализираме заедно.

ЗАЕДНО СЪЗДАВАМЕ  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Заедно израстнахме като доброволна гражданска организация, създаваща  условия за реализация на доброволната активност и частната инициатива, ръководени от основните характеристики на гражданското общество:

  • Основните човешки права в гражданското общество са общовалидни и еднакво достъпни за всеки;
  • Личността разполага с реални права за влияние върху решенията на управниците;
  • Свободен и алтернативен печат;
  • Социален, икономически и политически плурализъм;
  • Честна и независима съдебна власт;
  • Търпимост, сътрудничество и компромис.

Полезни връзки

  • Доброволчество

    Свържи се с най- успешна платформа за доброволчество. Свържи се…