Проекти

От създаването си до днес експертния екип на сдужение М.О.СТ. изпълни успешно множество проекти в различни области.

Обучения

През 2022 година сдружение М.О.С.Т проведе следните курсове за обучение на младежи и хора от уязвими социални групи.

Инициативи

Изпрати ни твоя идеята за общественозначима инициатива и ще я реализираме заедно.

This is a post with post format of type Link

/
http://www.kriesi.at Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer…

This is a standard post format with preview Picture

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…