Обучения

През 2022 година сдружение М.О.С.Т  проведе следните курсове за обучение на младежи:

Семинари за родители от уязвими социални групи на тема: Как да отглеждаме правилно нашите деца.

Проведохме 12 обучения по предриемачество, развиващи способността да разпознаваме възможностите и да се възползваме от тях. Участниците развиха умения за планиране и управление на творчески процеси с културна и социална насоченост.