Сдружение М.О.С.Т. e сдружение с нестопанска цел, създадено през месец февруари 2015 година.

Основните цели на сдружение М.О.С.Т . са:

Да съдейства за включването на хора в социална изолация и тяхната подготовко за ефективна реализация на пазара на труда.

Да подпомогне ограничаването на изтичането на човешки и интелектуален потенциал от България.

Да разработва и осъществява специализирани програми за обучение, насочени към развитие на знанията и уменията на деца, младежи и възрастни.

Да прилага съвременни методи и технологии за развитие на нетрадиционното образование.

Да способства за развитието на образованието и обучението в страната в съответствие с приоритетите на ЕС.

Да съдейства за развитие на европейското гражданство.

Да способства за популяризирането и опазването на българските традиции, бит и култура.

Да помага за развитието на българските творци.

Да насърчи гражданската активност на младите хора.

Да организира инициативи в сферата на екологията, културата, образованието и социалните дейности.