Проекти

От създаването си до днес експертния екип на сдужение М.О.СТ. изпълни успешно множество проекти в различни области, а именно:

  • Осъществяване на кампании в собластта на изкуството и културата;
  • Проекти, целящи запазвани и промотирани на материалното и нематериално културно наследство;
  • Реализиране на можество обучения и семинари за активиране на икономически неактивни лица;
  • Реализиране на спортни мероприятия;
  • Дейности по мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
  • Провеждане на мероприятия за превенция на отпадане от училище;
  • Реализиране на дейности за стимулиране на интеграцията в образователната система на деца и младежи – консултации, психологическо подпомагане, мотивационни кампании;
  • Повишаване информираността относно социалните и здравните права и насърчаване на семейното планиране сред представители на ромската общност;
  • Провежданена инициативи за преодоляване на негативните стереотипи;
  • Провеждане на инициативи за популяризиране на културната идентичност на различни етноси на територията на страната;

Обучения

През 2022 година сдружение М.О.С.Т  проведе следните курсове за обучение на младежи:

Семинари за родители от уязвими социални групи на тема: Как да отглеждаме правилно нашите деца.

Проведохме 12 обучения по предриемачество, развиващи способността да разпознаваме възможностите и да се възползваме от тях. Участниците развиха умения за планиране и управление на творчески процеси с културна и социална насоченост.

Инициативи

Изпрати ни твоя  идеята за общественозначима инициатива и ще я реализераме заедно. В секцията новини можеш да следиш за предстоящите инициативи на сдружението. А всички твои идеи за обществено значими кампании, можеш да ни изпратиш праз контактната форма и ние ще се свържем с теб.