Заедно изградихме ефективни и устойчиви решения, за да постигнем позитивни социални ефекти.
Обединени около множество каузи, заедно изградихме дългосрочни партньорствата. Благодарение на тях и на добрите примери успяхме да постигнем положителна промяна в обществото ни.
За годините, в които развиваме своята дейност изпълнихме успешно над 20 проекта, инициирахме и реализирахме десетки обществено значими инициативи и наложихме  успешен модел, подкрепящ розвитието на гражданското общество.
Постигането на положителни резултати ни изгради и наложи като коректен партньор и ни помогна да създадем международна мрежа за устойчиво развитие на неправителствения сектор.

Заедно работихме за:

  • включването на хора в социална изолация и тяхната подготовко за ефективна реализация на пазара на труда.
  • подпомагането на ограничаване на изтичането на човешки и интелектуален потенциал от България.
  • прилагане на съвременни методи и технологии за развитие на нетрадиционното образование.
  • развитие на европейското гражданство.
  • популяризирането и опазването на българските традиции, бит и култура.
  • подпомагане на развитието на българските творци.
  • насърчаване на гражданската активност на младите хора.